Het papier van de 21e eeuw

Ecosystemen staan onder steeds grotere druk dankzij onze mondiale zoektocht naar meer en meer grondstoffen.

Bossen zijn daar helaas geen uitzondering op. Er is een toenemende vraag naar hout, en niet alleen vanuit de pulp- en papierindustrie. Natuurlijke bossen hebben een intrinsieke waarde die veel groter is dan alleen de flora en fauna die ze omvatten. We moeten de druk op de natuurlijke bossen verlichten en onderzoeken hoe we de materialen die we gebruiken voor producties kunnen diversifiëren.

Er zijn vele manieren waarop de papierindustrie kan bijdragen aan een gezonde verstandhouding met onze bossen, water en energieverbruik. De industrie kan ook bijdragen aan een toename (of in ieder geval géén afname) van biodiversiteit. Papier werd niet altijd gemaakt van nieuwe bomen. Sterker nog, paper werd vroeger gemaakt van afvalmaterialen. Resten.

Het mooie is dat de wetenschap niet stilstaat. De kennis om papier te maken van andere inputmaterialen, is er namelijk al. Deze alternatieve materialen hebben een minder grote impact op onze ecosystemen en de productiemethodes zijn een stuk minder schadelijk voor de natuur. Deze alternatieven, materialen én methodes, moeten we opschalen. Tegelijkertijd moeten we onszelf eraan herinneren dat het ‘einddoel’ niet bestaat. Innovatie kent immers geen einde.

Dat is een bevrijdende gedachte om twee redenen:

  1. 1.

  2. We kunnen vandaag nog in actie komen. We hoeven niet te wachten opeen of meerdere heilige gralen in ontwikkelingen. We kunnen verbeteren wat er al is, en nieuwe dingen proberen, zonder onszelf te limiteren.

2.

 1. We kunnen proefondervindelijk werken, trial-and-error. Er zullen altijd en steeds weer verbeteringen plaatsvinden.Alleen dingen die in beweging zijn, kunnen van richting veranderen.

Daarom is dit een oproep voor collectieve actie en kennisdeling.

Paper / on the Rocks heeft de afgelopen vijf jaar gekeken naar de problemen waar de traditionele, en alternatieve, papierindustrie tegenaanloopt. Tegelijkertijd zien wij dat de klimaatcrisis niet serieus genoeg wordt genomen.

We hebben niet meer concurrentie nodig. We moeten nu onze krachten bundelen.
We willen geen geheimzinnigheid. We willen transparantie en vertrouwen.

Samenwerking, voortdurende innovatie en open houding zijn nu essentieel.

Laten we samen de regels herschrijven. Dit is nog maar het begin.

One short documentary just won’t cut it (pun intended).

We need more continued attention and action to solve the challenges within the paper industry.

That is why, this year, Paper / on the Rocks will host a wide variety of panel discussions to generate key insights.

First and foremost to get key players within the field of paper, to exchange thoughts.
Second, as a place for journalists to learn more about this subject.
Third, to invite entrepreneurs to take action on new ideas waiting to be picked up.

We can’t wait any longer. This is the decade of action.

Would you like to join a panel discussion, host a conversation or invite us to collaborate?
Please contact us.

Dit is het begin

Doe mee!

 • Verminder je impact

 • (Op maat gemaakte) notitieboeken

 • Switch naar 21e eeuws papier

 • Spreek in een panel discussie

 • Deel je kennis

 • Versnel de verandering

 • Ontvang een maandelijkse nieuwsbrief

 • Samenvattingen van paneldiscussies

 • Bouw je kennis op

Herschrijf de regels

Veel dank aan onze partners:

Arno van Beest – Helder Films

Carina van der Laan

Schut Papier

Hans Bootsma

Mark Gijlstra