• Steenpapier.
    Zoals normaal
    papier, maar
    dan beter.

    shop nu

gemaakt van afval + natuurvriendelijk + stijlvol én duurzaam

Herbebossing > bomen planten

Herbebossing gaat niet om hoeveel bomen je plant, maar om het in stand houden van beschermde bossen. Bossen rijk aan verschillende soorten, bossen waar biodiversiteit kan floreren. Daarom doneren we minimaal 5% van jouw bestellingen aan herbebossingsprojecten en natuurherstel.

Beter zijn we transparant

De papierindustrie is één van de grootste vervuilers ter wereld. Bossen worden neergemaaid, ongelooflijke hoeveelheden water worden verspild en oh ja, ook tonnen aan CO² worden uitgestoten. Gelukkig zijn er geweldige alternatieven die op je liggen te wachten.